EKONOMİ

TİCARET ODASI VE TİCARET BORSASI'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Ordu Ticaret Odası Servet Şahin ve Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver KAHRAMAN  son günlerde fındık sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili ortak açıklama yaptılar.      

TİCARET ODASI VE TİCARET BORSASI'DAN ORTAK AÇIKLAMA

İlimizin ve bölgemizin en önemli üretim ve ticari emtiası fındıktır. Fındığın ekonomik hayatımızdaki önemi kadar sosyo-kültürel hayatımızdaki önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Fındık üretimi ve ticareti sosyal hayatımıza da şekil vermiştir/ vermektedir.

Sektörde faaliyet gösteren İtalyan firma Ferrero tarafından yaratılan “haksız rekabet” ile “tekelleşme” iddia ve emareleri tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir. Rekabeti bozucu unsurların izlenmesi ve tespiti ile ilgili kurumlara bilgi verilmesi bağlı olduğumuz kanundan gelen görevlerimizden biridir.

Ferrero’ nun tedarikçi sözleşmesiyle yaptığı alımlarda ortaya çıkan fiili durum ve en son 48.-TL+1 .-TL şeklinde ilan ettiği fiyatın yarattığı fiili durum tepkilere sebep olmuş ve tarafımızca da kabul edilmesi, doğal karşılanması mümkün değildir. Rekabetçi ekonomilerde piyasa fiyatı, çok sayıda alıcı ile çok sayıda satıcının tekel baskısı olmadan arz ve taleplerinin çakıştığı noktada oluşur. Bu, iktisat biliminin en temel öğretilerinden ve beklentilerinden biridir. Bu gerçek ortada dururken bir firmanın çıkıp da kamuoyuna mâl olacak şekilde fiyat açıklaması rekabetçi piyasa yapının tekel gücüyle ihlali anlamına gelmektedir. Bu durumun elbette bir karşılığı, yaptırımı olacaktır/ olmalıdır.

Fındık, Sarp’ dan İstanbul’a kadar bir coğrafik bölgenin en değerli ve alternatifsiz üretim deseni, ticari emtiasıdır. Bir coğrafik bölgeyi hem ekonomik hem de sosyo- kültürel yönden etkileyen bu ürüne dair piyasalardaki aksaklıklara kayıtsız kalınması imkânsızdır.

Ordu Ticaret Borsası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, iki kardeş kurum olup aynı mevzuatla iş ve işlemlerini yürütmektedir. Başta üyelerimiz olmak üzere, kentimize ve ülkemize zarar verecek olan bu iddia ve fiili durumlara dair mevzuattan gelen sorumluluklarımızı hukuka uygun yöntem ve aksiyonlarla yerine getirmekteyiz. Hukuk devletinde, hukuk düzeninde kişi ve kurumları itibarsızlaştırarak, hedef göstererek, hakaret ederek sonuç alınamayacağı malumdur. Fındık sektöründe ortaya çıkan bu fiili durumun ortadan kaldırılması ve rekabetçi ortamının tesisi “yapısal” bir konudur ve sorunu hukuk çerçevesinde çözecek kurum ve kuruluşlar gerekli inceleme ve çalışmaları yapmaktadır.

Ordu Ticaret Borsası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, işbirliği içinde iki kardeş kurum olarak konuya uzak ya da kayıtsız değildir. Konunun önemine ve hassasiyetine azami özen göstererek gereken yapılmaktadır." denildi.

 

Salgılarımızla

 

 

Ziver KAHRAMAN                                                                                            Servet ŞAHİN

Ordu Ticaret Borsası Başkanı                                                           Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Engin ÖzkurtEngin Özkurt