SAĞLIK

ZENGİN:"TEK ÇARE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN DOĞRUDAN KADROYA GEÇİRİLMESİDİR"

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender ZENGİN yaptığı basın açıklaması ile tek çarenin sözleşmeli personelin doğrudan kadroya geçilmesi olduğunu belirtti.

ZENGİN:

“Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak hükümet nezdinde çalışmalar yapıldığı ve çeşitli formüller üzerinde durulduğu ifade edilmektedir. Türk Sağlık -Sen olarak talebimiz, tüm güvencesiz sözleşmeli personelin 4/A’lı memur kadrolarına geçirilmesidir. 

Kadro verilmesi dışında 3+1 gibi uygulamalara karşıyız. Kamuda 4/B, vekil, geçici, kamu dışı, idari hizmet sözleşmeli, mevsimlik gibi tüm güvencesiz istihdam modelleri kaldırılmalı, bu kapsamda çalışanların tamamı kadroya geçirilmeli, Devletin asli ve sürekli görevleri ile kamu hizmetleri 4/A’lı, güvenceli memurlar eliyle gördürülmelidir.  

Ülkemizde yarınından endişe eden, tayin, terfi, aile birliği gibi temel haklardan mahrum olarak çalışan tek bir kamu görevlisi dahi kalmamalı, güvencesiz çalışma modelleri kamu istihdam sisteminden çıkarılmalıdır”   

 

Engin ÖzkurtEngin Özkurt