GÜNCEL

ORDU'DA KADASTRO GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, Ordu’da yürütülen kadastro çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

ORDU'DA KADASTRO GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ordu ili genelinde bugüne kadar yapılan kadastro yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Muhammet Akyazı, “Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde kadastro yenileme çalışmaları yapıldı. Ordu Kadastro Müdürlüğünce;

Altınordu ilçesinde         77 mahallede     58443 parselin,

Ünye İlçesinde         71 mahallede     62386 parselin,

Fatsa İlçesinde         46 mahallede     34274 parselin,

Perşembe İlçesinde        27 mahallede    27987 parselin,

Çaybaşı İlçesinde        19 mahallede    7891 parselin,

Kabadüz İlçesinde        10 mahallede    7095 parselin,

Gürgentepe İlçesinde        5 mahallede    2039 parseli,    

Olmak üzere Toplam: 330 mahallede, 273.087 parselin güncelleme çalışmaları tamamlandı.

İhaleli orman kadastrosu çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Muhammet Akyazı, “6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Orman Kadastro Komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan ve çıkarma işlemi kesinleşen yerlerin 3402 sayılı Kadastro Kanununa 27.01.2009 tarih ve 27123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5831 sayılı Kanun ile eklenen Ek 4’üncü Maddesi hükümlerince fiili kullanım durumlarına göre kadastrosunun yapılması ve hatalı oldukları için tescil edilemeyen 2/b alanlarının hatalarının giderilerek tescilinin sağlanması işleminde:

Altınordu ilçesinde    11 mahallede     3336 parselin,

Aybastı İlçesinde      1 mahallede    70 parselin,

Çamaş İlçesinde    11 mahallede    2924 parselin,

Çaybaşı İlçesinde    14 mahallede    1825 parselin,

Fatsa İlçesinde    22 mahallede    1247 parselin,

Gölköy İlçesinde    11 mahallede    6847 parselin,

Gürgentepe İlçesinde    13 mahallede    7001 parselin,

İkizce İlçesinde    1 mahallede    6976 parselin,

Kumru İlçesinde    9 mahallede    2032 parselin,

Perşembe İlçesinde     16 mahallede    1783 parselin,

Ünye İlçesinde    7 mahallede    1136 parselin,

Ulubey İlçesinde    8 mahallede    5170 parselin,

Kabadüz İlçesinde    6 mahallede    1742 parselin,

Kabataş İlçesinde    2 mahallede    889 parselin,

Mesudiye İlçesinde    26 mahallede    2858 parselin,

Çatalpınar İlçesinde    15 mahallede    1549 parselin,

Akkuş İlçesinde    24 mahallede    3190 parselin,

   Olmak üzere Toplam: 212 mahallede, 50.575 parselin 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları tamamlandı. 

 2022 yılında programa alınan kadastro çalışmaları  ;

Altınordu İlçesinde    8 mahallede     5458 parselin,

Akkuş İlçesinde    2 mahallede    3212 parselin,

Çaybaşı İlçesinde    2 mahallede    2300 parselin,

Ulubey İlçesinde    3 mahallede    2410 parselin,

Perşembe İlçesinde    4 mahallede    9746 parselin,

Kabadüz İlçesinde    2 mahallede    218 parselin,

Gölköy İlçesinde    1 mahallede    1786 parselin,

Gürgentepe İlçesinde    2 mahallede    736 parselin,

Aybastı İlçesinde    1 mahallede    4264 parselin,

Korgan İlçesinde    2 mahallede    4727 parselin,

Fatsa İlçesinde    9 mahallede    10250 parselin

Mesudiye İlçesinde    21 mahallede    20272 parselin,

Ünye İlçesinde    11 mahallede    6519 parselin,

Olmak üzere Toplam: 68 mahallede, 71.898 parselin yenileme (güncelleme) çalışmaları devam etmekte.

Altınordu İlçesinde    23 mahallede    13707 parselin,

Gülyalı İlçesinde    2 mahallede    1613 parselin,

Ulubey İlçesinde    2 mahallede    38 parselin,

Ünye İlçesinde    6 mahallede    1244 parselin,

Akkuş İlçesinde    5 mahallede    570 parselin,

Fatsa İlçesinde    5 mahallede    6454 parselin,

Olmak üzere Toplam: 43 mahallede, 23.626 parselin sayısallaştırma çalışmaları devam etmekte.

Kabataş İlçesinde    4 mahallede    136 blok parselde    231 hektarlık alanda,

Fatsa İlçesinde    9 mahallede    255 blok parselde    452.20 hektarlık alanda,

Çatalpınar İlçesinde    2 mahallede    121 blok parselde    209.30 hektarlık alanda,   

Korgan İlçesinde    4 mahallede    149 blok parselde    71.50 hektarlık alanda,

Ünye İlçesinde    4 mahallede    159 blok parselde    352 hektarlık alanda,

Kumru İlçesinde    12 mahallede    602 blok parselde    487.70 hektarlık alanda,

Gölköy İlçesi        1 mahallede    81 blok parselde    128.30hektarlık alanda,

Olmak üzere Toplam: 37 mahallede, 1.503 blok parselde, 1.932 hektarlık alanda 2/b kullanım kadastrosu çalışmalarına başlanacak.

Müdürlüğün diğer çalışmaları hakkında da bilgi veren Akyazı, “Müdürlüğümüzün 2021 yılı talebe bağlı işlem sayısı 10.945, tescile konu harita ve planların kontrolü işlem sayısı 1.212, alınan toplam döner sermaye ücreti 886.814.60 TL, toplam harç ise 28.148.80 TL olarak gelir sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, Ordu ili genelinde 31.12.2021 tarihi itibari ile üretilen 1.197.433 parselin, Mekânsal Gayrimenkul Sistemi(MEGSİS)’de tapuya entegrasyonunda %100’lük oran sağlandığını, ayrıca sayısal kesin koordinat (1022742 adet ) parsel olarak % 86.75 oran ile Türkiye 6. olarak çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

<a href="https://www.orduzirvegazetesi.com/files/uploads/1643309630-66265f784897a4a1cc06.jpg"><img src="https://www.orduzirvegazetesi.com/files/uploads/1643309630-66265f784897a4a1cc06.jpg" border="0" /></a>