KORONAVİRÜS

PANDEMİDE YENİ UYGULAMALAR AÇIKLANDI

İl Hıfzıssıhha Meclisi 29.03.2021 tarihinde saat 23.45’de Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanarak pandemide yeni dönemle uygulamalarla ilgili kararları açıkladı.

PANDEMİDE YENİ UYGULAMALAR AÇIKLANDI

, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. ALINAN KARARLAR Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, İl bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir.

29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.

 Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, 30 Mart 2021 itibariyle Ordu ili genelinde;

1. 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, Hafta sonlarında; ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına, Yukarıda belirtilen Şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 01.12.2020 tarih ve 169 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarıyla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, 2 / 3 2. Tüm risk gruplarında yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak Ģekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edilmesine, Ancak bu işyerlerinde aynı masada; işyerlerinde en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine, Yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00- 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,

3. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmanın, Sivil toplum kuruluşları (Spor Kulüpleri dahil), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere kişi başı 8 metrekare alan bırakılması, kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ve kurallara uymak kaydıyla genel kurullarını yapabilmelerine, şeklinde değiştirilmesine,

4. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, Ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi Şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

5. İlimizdeki halı saha, yüzme havuzu vb. tesislere dair 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 02.03.2021 tarih ve 2021-15 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirtilen usul ve esasların süregelen uygulanmanın, girişlerde HES kodu uygulanması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine, Şeklinde değiştirilmesine,

6. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için ilimizde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,

7. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ilimiz genelinde ağırlık verilmesine,

8. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak Şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir.

Bu çerçevede 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz Şekilde uygulanmasına devam edilmesine, 3 / 3 Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, İl dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine,

9. 24.02.2021 tarihli ve 3135 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 24.02.2021 tarihli ve 2021- 11 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine, Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.