KUTLAMA MESAJI

ÇELEBİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI YAYINLADI

TOBB Ordu Kadın Girişiciler Kurulu Başkanı Züleyda Çelebi 8 Mart Dünya Kadınlar gününü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

ÇELEBİ 8  MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI YAYINLADI

Kadın girişimciliğinin artması ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan, TOBB Ordu Kadın Girişiciler Kurulu Başkanı Züleyda Çelebi 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

TOBB Ordu Kadın Girişiciler Kurulu Başkanı Züleyda Çelebi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda; “Ülkelerin demokratik gelişmişlik düzeyi ve toplumsal refahının, kadınların toplumdaki konumunun güçlenmesiyle oluşacağına inandıklarını vurgulayan Çelebi; “Kadınların eğitim, çalışma hayatı ve yönetim kademeleri başta olmak üzere hayatın her alanına eşit katılımla temsil edilmesini sağlamalıyız. Kadınların toplumdaki fırsatlardan eşit yararlanabilmesinin, ülkelerin temel amaçlarından olması gerekmektedir.Kadınların özellikle çocuk sahibi olduktan sonra çalışma yaşamından uzaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda, iş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikalarının yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe, işgücüne katılma ve istihdam oranları artmaktadır. Bu sebeple eğitimin üzerinde önemle durulmalı ve bu konuda kalıcı çalışmalar yapılmalıdır. Kadınlarımız hayatın her alanında var olmalıdır. Hedefimiz, nüfusun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konuma getirmek için çözümler geliştirmek olmalıdır” dedi.

TOBB Kadın Girişimcile Kurulu 7000 üyesi ile Türkiye’nin en geniş girişimci ağı olduğunu söyleyen Çelebi; “TOBB tarafından, 2007 yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kurulmuştur. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 81 ilde 7000 üyesi ile ülkemizin en geniş girişimci kadın ağıdır” diye belirtti.

Kadın Girişimciler Kurulunun görevlerini ve yaptıklarını aktaran Çelebi; kadın Girişimciler Kurulunun görevi kadın girişimci sayısını arttırmak, kadınların finansmana erişmesini kolaylaştırmak, kadınların bilgiye erişimini kolaylaştırmak mevcut kadın girişimcilerin korunarak daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünü geliştirmek, lise ve üniversiteler ile işbirliği yapmak. Hayata atılacak gençlere girişimciliği anlatmak, özendirmek, farkındalık yaratmaktır. Kadın girişimciler kurulu girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak farkındalığının arttırılması için çalışır,   girişimcilere yenilikler ve iş yaşamı ile ilgili konular hakkında bilgi vermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunur, girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarını sağlayarak, varsa sorunlarına çözüm bulmaya çalışır, girişimcileri iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da destekler, Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirler ve bu sektörlere girişimcileri yönlendirir ve teşvik eder,  girişimcilerin Sivil Toplum Kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik eder ve girişimcileri global ölçekte de cesaretlendirmek için ihracata teşvik eder” diye ifade etti.

 

Son olarak Başkan Çelebi; “Tüm dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınların şiddet görmediği, eşit haklara sahip ve daha fazla temsil hakkına sahip oldukları bir ülke dilediklerini belirtti.