KORONAVİRÜS

ORDU'DA SİNEMALARIN AÇILMASI 1 NİSAN'A UZATILDI

Ordu İl Hıfzıssıhha meclisi 1 Mart tarihinde açılması kararlaştırılan sinema salonlarının vakaların artması sonucunda 1 Nisan tarihinden sonra açılması kararlaştırıldı.

ORDU'DA SİNEMALARIN AÇILMASI 1 NİSAN'A UZATILDI

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 24.02.2021 tarihinde saat 21.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL 

Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 18.11.2020 tarihli ve 164 Nolu 

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile; kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, 

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak 

hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda 

sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine kadar

durdurulması kararlaştırılmış, bilahare 30.12.2020 tarih ve 21751 sayılı İçişleri Bakanlığı 

Genelgesi, 31.12.2020 tarihli ve 177 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile bu süre 1 Mart 2021 

tarihine kadar uzatılmıştı.

Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla 

yapılan görüşmeler sonucunda Ordu ili genelinde;

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla 

sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada 

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara 

uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine

ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.