KORONAVİRÜS

KORONAVİRÜSDE YENİ TEDBİRLER ALINDI

Ordu'da son günlerde artan koronavirüs nedeniyle,İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak ek tedbirler aldı.

KORONAVİRÜSDE YENİ TEDBİRLER ALINDI

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır.

 İlimiz genelinde görülen vakaların % 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit 

edildiğinden, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla;

1- Ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev 

ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine,

2- Apartman ve Site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak 

kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine,

3- Apartman ve Site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, Apartman ve Site 

yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmalarının sağlanmasına,

4- Pozitif vaka tespit edilen Apartman, Site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve 

karantina kararı uygulanmasına,

5- Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin, İl 

Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,

6- İl genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı 

yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlid, taziye gibi toplu toplu olarak bir arada bulunulmasına 

neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine,

7- Daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinin belirlenen 

kurallara (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) uygun yapılması konusunda gerekli tedbirlerin 

alınmasına, 

8- Kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve 

denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin

bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezai

müeyyidenin uygulanmasına,

9- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile yapılan istişare neticesinde; mevsim itibariyle

yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden

(hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27-28 Şubat 2021 ve 06-07 Mart 2021 tarihlerinde

Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmemesine,

10- Semptomları olan vatandaşlarımızın evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan

sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılmasına ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole

olmalarının sağlanmasına,

11- Evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde

kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,

12- Pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına Belediyelerimizce bariyerler konulmak ve HES kodu

uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın Pazar yerlerine girmelerinin sağlanmasına,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara

uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir " denildi.