KORONAVİRÜS

OTEL RESTEORANTLARINA KISITLAMA

Ordu İl Hıfzıssıhha kurulu, daha önce kısıtlamadan muaf tutulan Otel Restoranlarına yeni kararla kısıtlama getirildi.

OTEL RESTEORANTLARINA KISITLAMA

     İl Hıfzıssıhha Meclisi 28.11.2020 tarihinde saat 20:00’de Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

      Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Bu çerçevede;

1.Daha önce 18.11.2020 tarih 19161 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 18.11.2020 tarih 164 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 2 nci maddesinde yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulmuş olan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların;

-Sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti vermesine,

-Dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,

2. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlara yönelik denetimlerin artırılmasına,

3.Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.” hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine,

4. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,

5. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik  yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,

Yukarıda belirtilen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.