SPOR

SPOR SALONLARI KAPALI BİLARDO SALONLARINA DENETİMLİ İZİN

İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, spor salonlarının geçici süreyle kapatılmasına, bilardo salonlarının ise, denetimli olarak faaliyetlerini sürdürmesine karar aldı.

SPOR SALONLARI KAPALI BİLARDO SALONLARINA DENETİMLİ İZİN

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 13.08.2020 tarihinde saat 09.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL

Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine 

durdurulması ve 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile spor merkezleri, 

tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya 

kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren etkinliklere ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir 

süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için 

alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

    Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan 

bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması 

kaydıyla faaliyetlerine başlaması,

     Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarihli ve 1331 sayılı yazısı ekinde yer alan ve güncel hali 

“Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayınlanacak olan “Covid­19 

Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölümde 

belirtilen tedbirlerin uygulanması,

<a href="https://www.orduzirvegazetesi.com/files/uploads/1597428215-9f06f44a5dc6da74570a.jpg"><img src="https://www.orduzirvegazetesi.com/files/uploads/1597428215-9f06f44a5dc6da74570a.jpg" border="0" /></a>

    Covid­19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim

ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının

görevlendirilmesi,

 İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyet yürütecek bilardo 

salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanması,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.