SAĞLIK

KAMU KURUMLARINDA ÇAY KAHVE VE İKRAMLAR KALDIRILDI

Ordu İl Hıfzıssıhha Meclisi Covit-19 salgını nedeniyle kamu kurumlarında çay, kahve ve çerez gibi ikramları yasakladı.

KAMU KURUMLARINDA ÇAY KAHVE VE İKRAMLAR KALDIRILDI

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.07.2020 tarihinde saat 10.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL

Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal 

izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz 

kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülmesi için 

mevcut tedbirlere riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel 

prensipleri olan genel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda aşağıda belirtilen ilave 

tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında pandemi süreci boyunca çay, kahve, çerez gibi yiyecek ve 

içecek ikramlarının kaldırılmasına,

2- Kamu kurum kuruluşlarının bayramlaşma programlarının kalabalık oluşturmayacak şekilde, 

zorunlu haller dışında açık alanlarda (kapalı alanda yapılacak ise oturma düzenin sosyal mesafe 

kurallarına uygun olarak planlanması), sınırlı sayıda katılımcıyla en kısa sürede tamamlanmasına, 

3- Kamu kuruluşları, şehitlikler, şehit aileleri ve gazilerimize yönelik gerçekleştirilecek ziyaret 

programlarının asgari katılımla ve kısa süreli icra edilmesine,

4- Mezarlık ziyaretlerinin maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, kalabalık 

oluşturmayacak şekilde yapılmasının sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, 

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.