TOPLANTI

TARIM KOPERATİFLERİ VE BİRLİK GENEL KURULLARI ERTELENDİ

Ordu İl Hıfzıssıha Meclisi Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak,Tarım Kooperatifleri ve Birliklerin Genel Kurullarını üç ay erteleme kararı aldı.

TARIM KOPERATİFLERİ VE BİRLİK GENEL KURULLARI ERTELENDİ

Ordu İl Hıfzıssıhha Meclisi 30.07.2020 tarihinde saat 11.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL

Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları aldı.

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır.

Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) 

Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci Maddesinin (d) bendi ile 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanunu kapsamındaki kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ve yine aynı kanunun (e) bendi ile de 

11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile 

29.06.2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren 

Üretici Birliklerinin Genel Kurul Toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmişti.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması 

amacıyla, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ve Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanunu kapsamındaki Birliklerin Genel Kurul toplantıları ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara 

ilişkin aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet alanı 

içerisinde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ile 5996 sayılı 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri 

Kanunu kapsamındaki Birliklerin Genel Kurul toplantılarının 31.07.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay 

süreyle ertelenmesine,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.