FINDIK

VALİLİK FINDIK İŞÇİLERİ KARARINI AÇIKLADI

Fındık sezonunun yaklaşması ile üreticiyi endişelendiren mevsimlik işçilerle ilgili Valilik alınacak önlemlerle ilgili alınan kararları açıkladı.

VALİLİK FINDIK İŞÇİLERİ KARARINI AÇIKLADI

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 22.07.2020 tarihinde saat 11.00'da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı'nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları aldı.

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Bölgemizde fındık hasatının başlamasıyla birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri ilimize gelmektedir. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, Mevsimlik Tarım İşçileri ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1. Mevsimlik Tarım İşçilerinin yaşam alanları ve koşulları için ekte yer alan 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinde ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve 5863 sayılı talimatı ile 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı yazısında bahsi geçen tedbirlerin alınmasına,

2. Sağlık Bakanlığının ekte yer alan "Pandemi Döneminde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Korunmasına Yönelik Alınacak Önlemler" hakkındaki talimatında geçen tedbirlere ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayınlanan "Covıd-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan Covid-19 Kapsamında Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler'e uyulmasına,

3. Kamp alanının düzenlenmesi ve yönetiminde ekte yer alan 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinde ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve 5863 sayılı talimatı ile 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı yazısı, Sağlık Bakanlığının ekte yer alan "Pandemi Döneminde Mevsimlik Tarım İşçilerinin Korunmasına Yönelik Alınacak Önlemler" hakkındaki talimatı, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayınlanan "Covıd-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan Covid-19 Kapsamında Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler'e uyulmasına,

4. İlçelerde, İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesinin sağlanmasına,

5. İlçelerde Kaymakamlıklar koordinasyonunda, muhtarların bölgelerine gelecek mevsimlik

tarım işçilerine yönelik Covid-19 kapsamında alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirilmesine,

6. Bahçelerde çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin muhtarlar tarafında takip edilmesine, kayıt dışı işçilerin kaymakamlıklara bildirilerek kayıt altına alınmasına,

7. Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve çalışma süreleri boyunca maske , sıvı sabun, kağıt havlu, içme-kullanma suyu, el dezenfektanı gibi kişisel hijyen ve koruyucu ekipmanlarının işveren tarafından temin edilmesine,

8. Mevsimlik Tarım İşçilerininin içme ve kullanma suyu temini, tuvalet, duş ihtiyacı, yaşam alanlarında çöplerin bertarafı ile ilgili aksaklıklar yaşanmaması adına ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

9. İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından bahçeler ziyaret edilerek işçi ve bahçe sahiplerine Covid-19 hakkında bilgilendirme yapılmasına ve konu ile ilgili afiş dağıtılmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir"denildi.