SAĞLIK

ORGANİZASYONLARA KATILANLARIN LİSTESİ TUTULACAK

Ordu İl Hıfzıssıhha Meclisi,İl genelinde yapılacak,nikah,düğün,kına ve sünnet vb.organizasyonlara katılanların listesi tutularak iletişim bilgileri alınıp 14 gün saklanmasına karar verdi.

ORGANİZASYONLARA KATILANLARIN LİSTESİ TUTULACAK

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 17.07.2020 tarihinde saat 19.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

1-   İl Hıfzıssıhha Kurulunun 26.05.2020 tarih 63 nolu Kararında “Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) çalışılmak üzere alınan numune sonucu pozitif olan vatandaşların hastaneye veya şartları uygun belirlenmiş alanlara (KYK, misafirhane, otel vb.) yatırılarak tedavi ve takip edilmesine” şeklinde alınan kararın;

“Halk sağlığı açısından COVID-19 hastalığı ile mücadelede İlimizde tespit edilen COVID-19 + (pozitif) ve BT uyumlu COVID-19 vakalarından Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nin “3.Evde Hasta İzlemi bölümünde belirtildiği üzere;

a- Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen; 50 yaş altı, kliniği hafif ve COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb.), kötü prognostik faktörlerden (kan lenfosit sayısı <800/μl, serum CRP > 10 x Normal değerin üst sınırı, ferritin

>500ng/ml, D-Dimer >1000 ng/ml) herhangi birisi bulunmayan olası/kesin COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar uygun tedavi başlanarak evde takip edilebilmesine,

b-      Ancak hastanın sosyal endikasyonu (evde oda sayının az olduğu ve kişi sayısının çok olduğu uygunsuz ev koşulları, hastanın izolasyon kurallarına uyum sorununun düşünülmesi, evde yaşayan > 65 yaş ve/veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan birey varlığı, vb.) var ise hekim kararı ile hastanede takip edilebilmesine,”

şeklinde değiştirilmesine,

2-   Nikah, düğün, nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde, organizasyon sahibi veya işletme sahibi tarafından davetli tüm katılımcıların ad-soyad ve iletişim bilgilerinin alınarak en az 14 gün saklanmasına,

3-    Nikah, düğün, nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde alınan tedbirlere uyumun denetlenmesi amacıyla işletme sahibi veya organizasyon sahibi tarafından bir kişinin görevlendirilmesine,

4-   İlçe Kaymakamlıklarınca görevlendirilen kolluk kuvvetleri tarafından yapılan nikah, düğün, nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerin denetlenmesine,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.