SAĞLIK

18 YAŞ ALTINA YANLIZ SEYHAT SERBEST OLDU

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak,18 yaş altı gençlerin,yanlız seyhat edebilmelerini Kovit-19 genelgeleri uyulmak şartıyla serbest bıraktı.

18 YAŞ ALTINA YANLIZ SEYHAT SERBEST OLDU

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar gereği şu açıklamayı yaptı:" Gelinen aşamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla yapılan görüşmeler sonucunda Ordu ili genelinde;

1- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde yanlarında 

veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,

2- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile 

yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu 

şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına,

3- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu taşıma 

araçlarına yönelik İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış olan Genelgeler, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve

Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.