BAYRAM

KURBANLAR RANDEVU İLE KESİLECEK

Ordu Hıfzıssıhha Kurulu Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 tetbirleri çerçevesinde kurban satış ve kesimhanelerde randevulu sistemde kesim yapılması kararı aldı.

KURBANLAR RANDEVU İLE KESİLECEK

 Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim 

yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış 

Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş; Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri 

Başkanlığı) hazırlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 26.06.2020 

tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ekte bir örneği gönderilmekte olan Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 31.07.2020-03.08.2020 

tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde 

oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından 

oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin 

günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak 

kamuoyuna duyurulacaktır.

2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her 

bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve 

görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS 

yoluyla bildirilecektir.

3. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe 

eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.

4. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban 

Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın 

ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için 

oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.

5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile 

hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.

6. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için 

görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi 

yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç 

kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade 

edilecektir.

8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak 

şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle 

müsaade edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.