EKONOMİ

ŞAHİN FINDIKDAKİ OYUNU BOZMAK İÇİN CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI YAPTI

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, fındıkda son günlerde yayşanan oyunları bozmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundu.

ŞAHİN FINDIKDAKİ OYUNU BOZMAK İÇİN CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI YAPTI

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin yapmış olduğu açıklamada; “Fındık
Karadeniz Bölgesinde yaklaşık 8 Milyon kişinin ve bu bölgedeki ticari piyasanın gelirinde, istihdam,
sosyo ekonomik kültüründe, olağanüstü derecede etkili olan ve her sene 2 – 2,5 Milyar Dolar ihracat
geliri, milli ekonomiye çarpan etkisi ile birlikte 3,5 Milyar Dolar seviyelerinde gayri safi brüt getiri
sağlayan fındık piyasalarında hasat zamanı yaklaştıkça geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni manipülasyon
ve projelerin devreye sokulduğunu gözlemlemekteyiz.” dedi.
Fındık fiyatının neden 18.00 TL’ye düştüğünün sorgulanması gerektiğini söyleyen Başkan
Şahin; Mayıs ayı başlarında Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile 24,00 TL’den fındık almak için
uğraşan tüccar ve sanayicilere, 20 bin ton fındığa karşılık 400 bin ton teklif veren tekelci firmalara
sormak gerekiyor. Fındık hasat mevsimi yaklaşırken üreticiden alınan fındık fiyatları neden 18,00
TL’ye düştü? Fındık taban fiyatının açıklanacağı bugünlerde söz konusu düşüşün spekülatif bir fiyat
olduğu görülmekle beraber şu anda depoların stoklarında fındık bulunmamaktadır. TMO’ya 400 bin
ton fındık bedelinin %25’ini yatıran ve kendi aralarında fındığı almak için kavga eden tüccar ve
sanayiciler, üreticinin fındığına gelince fındık fiyatlarının niçin 18,00 TL’ye inmesini sağlıyorlar
sorusunun cevabı bulunması gerektiğini söyledi.
Son olarak fındığı sanayi ürünü olarak satmak istediklerini ve fındık fiyatlarındaki
istikrarsızlığın sorgulanması gerektiğini söyleyen Başkan Şahin; “Biz fındığımızı sanayi ürünü olarak
satmak istiyoruz, sadece Avrupa’da 1 – 2 firmayla çalışmak değil, çok alıcılı bir piyasa oluşturmak
istiyoruz. Batıya olduğu kadar, Doğu ve Uzak doğudaki ülkelere, örneğin; Hindistan, Çin, Japonya ve
Türki Cumhuriyetlerine dönmek zorundayız. İhracatımızın bundan sonra üçte birini bu ülkelere
yaparsak, fındık fiyatları üreticinin beklediği 5,00– 6,00 Dolar seviyelerine çıkacaktır. Zaten dünyada
kavrulmuş fındık fiyatları 250,00 TL - 300,00TL arasında satılmaktadır. Bu da kabuklu fındığın 6,00
Dolar seviyelerinde olduğunu göstermektedir. Örnek verecek olursak son ihracat rakamımızın kentalı
810,00 Dolar seviyelerinde iken kabuklu fındık satış fiyatlarımız ise yaklaşık 28,00 TL’ye denk
gelmektedir. Buna rağmen, Türkiye piyasasındaki fındık fiyatlarının neden 18,00 TL olduğu
sorgulanmalıdır. Bu oyunu bozmak için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün yetkili
kurumlardan destek beklemekteyiz. Çünkü 8 milyon vatandaşımızın geçim kaynağı olan fındığın,
ülkemize 2 Milyar Dolar değil, 8 – 10 Milyar Dolar gelir getirmesini istemekteyiz” diye konuştu.