GÜNCEL

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI 01 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

İçişleri Bakanlığı Valiliklere gönderdiği genelge ile, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen halk günü ve muhtarlarla yapılan toplantıların yayınlanan kurallar çerçevesinde yeniden başlaması kararlaştırıldı.

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI 01 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma 

ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar

toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları 13/03/2020 tarih ve 5198 sayılı İçişleri 

Bakanlığı Genelgesi iptal edilmiştir.

Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alındığında, aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk 

toplantılarının yeniden başlatılması gerekmektedir.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulması,

2- Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi,

3- Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda; 

− Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınması (her yöne en az 1 

metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

− Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesi, 38 oC dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanması,

− Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınması ve toplantı boyunca maske kullanması, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulması, − Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılması,

− Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması,

− Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılması,

− Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesi,

− Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava  sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre  değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılması,

− Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi”nde yer alan “COVID­19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi,

− Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID­19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı 

yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılması,

− Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ve  havalandırılması,

− Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesi,

− Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması,

− Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılması, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesi,

− Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanması,

− Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanması,Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir"denildi.