SAĞLIK

ZENGİN;"ORDU'NUN SAĞLIKTAKİ ÖNCELİĞİ TIP FAKÜLTESİ HASTAHANE SİDİR"

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Kalender Zengin,Ordu'nun en öncelikli sorununun akademisyenlerimizin sorununun çözümlenmesi olduğunu söyledi.

ZENGİN;

Kervan yolda düzülür mantığının kamu iş ve işleyişinde sıkıntılara yol açacağı, kurumu ve çalışanları yıpratacağı bilinen bir gerçektir. 

Biz afiliye hastane ile ilgili olarak ta daha önce çeşitli sorunların ortaya çıkabileceğini ifade etmiş ve Tıp öğrencisini yetiştirmek istiyorsak gerekli şartların tamamının sağlanması gerektiğini ısrarla söylemiştik. 

Bu şartlardan en önemlisi de bu öğrencileri yetiştirecek akademisyenlerimizin hem eğitim hem de tıbbi anlamda gerekli ortamların sağlanmasıdır. 

Fakat bugün ne yazık ki hocalarımız bu açıdan mutsuzdurlar. Odalardan muayene alanlarına kadar birçok sorunla başbaşa kalmışlar ve rahatsızlıklarını dile getirmektedirler. 

Hocalarımızın sorunları acilen çözülmelidir. Afiliye hastane demekle mesele hallolmamaktadır. Yapılması gereken buraları hocalarımız başta olmak üzere tıp eğitimine uygun hale getirebilmektedir.

Akademisyenlerimiz sorun yaşarsa bu  hem eğitim hem sağlık hizmetine olumsuz yansır. Bu nedenle talepleri yerine getirilmelidir.

Sorunların çözümü olarak Şehir Hastanesinin geciktirilmeden yapılması tıp fakültesi ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir.

Başkan Zengin, “Nüfusu bizden daha düşük olan ve üniversitesi dahi yeni kurulan illerimizde dahi Tıp Fakültesi Hastanesi olmasına rağmen, Ordu Üniversitemizin kendisine ait bir hastanesi yoktur. Hiç kimse, hiçbir gerekçe ile Ordu halkını mağdur etme hakkına sahip değildir. Bilakis ‘her şey halk içindir' anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz. Bu kapsamda başta yaşam ve sağlık hakkı olmak üzere eğitim, din ve vicdan hürriyeti gibi temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi hususunda herkesin ve her kesimin, toplum huzurunu merkeze alarak daha rasyonel bir şekilde üzerine düşeni yapması gerekir. 

  “Sayın rektörümüzün de bu konuda biraz daha gayretini bekliyoruz. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak sayın rektörümüze destek olmaya hazırız.