SAĞLIK

TEDBİRLİ VE SOSYAL MESAFELİ ÇALIŞMA KARARI

Ordu İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından Cami ve mescitler, AVM, Oto Kuaförleri ve Oto Yıkamaları ile ilgili kararlar aldı.

TEDBİRLİ VE SOSYAL MESAFELİ ÇALIŞMA KARARI

Alışveriş Merkezlerinin (AVM) 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak uymaları gereken usul ve esaslar, ilgili Bakanlıklarla koordine şekilde belirlenerek 11.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 11.05.2020 tarihli ve 53 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilmişti.

11.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 11.05.2020 tarihli ve 53 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında, Genel Esaslar başlığının;

a. 6 ncı maddesinde AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacağı,

b. 14 üncü maddesinde, AVM’lerde oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmeyeceği, mescitlerin ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacağı hususları düzenlenmişti.

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nin AVM Giriş-Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler başlığında yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1. Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına; Mescitlerin COVID-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto Kuaförü ve Oto Yıkamaların, kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmalarına,

2. Valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelerine, valelerin araçlara maskesiz binmemesine,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.