GÜNCEL

TOPLU TAŞIMADA KOLTUK KADAR YOLCU SERBEST

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerisi ile Cumhurbaşkanlığının talimatları doğrultusunda toplu taşımada koltuk sayısı kadar yolcu taşımayı serbest bıraktı.

TOPLU TAŞIMADA KOLTUK KADAR YOLCU SERBEST

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve 

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma 

ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak 

uygulamaya geçirilmiştir.

23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile 

tüm şehiriçi çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin 

%50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların 

birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, 26.03.2020 tarihli ve 5899 sayılı İçişleri Bakanlığı 

Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları 

yönünde kararlar alınmıştır.

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel 

Danışma Kurulu tarafından Ek 1’deki “Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye 

Otobüsleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler” , Ek 2’deki “Personel Servis Araçlarıyla İlgili 

Alınması Gereken Önlemler”, ve Ek 3’deki “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, 

Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehir içi ve şehirlerarası 

yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayınlanmıştır.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde; 

1- 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları

ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen 

yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatların yürürlükten 

kaldırılmasına,

2- Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 

Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin ilgili bölümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin, Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri,

Belediye Otobüsleri İle İlgili Alınması Gereken Önlemler bölümünün “Yolcular İçin Alınması 

Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4. Maddesinde “Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri 

alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz

yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır” hükümlerine göre faaliyet gösterilmesine,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, 

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,karar verilmiştir denildi.