SAĞLIK

TAKSİLERE KARTLI ÖDEME ZORUNLULUĞU

İçişleri Bakanlığı yeni yayınladığı genelge ile,ticari taksilere dezenfekte zorunluluğu,yolcu kısıtlaması ve nakit ödeme yasağı getirildi.

TAKSİLERE KARTLI ÖDEME ZORUNLULUĞU

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır.

Bu çerçevede 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle toplu ulaşım 

araçlarında alınması gereken tedbirler belirlenerek Valiliklere gönderilmiştir. Ticari taksilerin 

faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi 

tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler 

ortaya çıkmaktadır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması, 

oluşabilecek risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda 

pandemi sürecinde; ticari taksi hijyen tedbirleri ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak 

aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde; 

1- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak 

şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere 

yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta 

bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar 

tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belgeyi araçlarında 

bulundurmalarına,

2- Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesine ve aracın 

içinde mutlaka maske kullanmalarına,

3- Ticari taksilerin, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde 

kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurmasına, ticari 

taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği 

konusunda müşteriyi bilgilendirmesine,

4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine,

5- Müşterilerin ticari taksilere maskesiz binmemesine,

6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin 

fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte 

edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasının sağlanmasına,

7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi 

kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme 

ve yönlendirmelerin yapılmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara 

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.