ASAYİŞ

9-10 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI

Ordu Hıfzıssıhha kurulu 09-10 mayıs tarihlerinde Ordu'nun da içinde bulunduğu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasıile ilgili kararını açıkladı.

9-10 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI

 Büyükşehir statüsündeki 23 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, ilave kısıtlamalara gidilmesi kararlaştırılmıştır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Ordu il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacaktır.

b) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, ç) 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri,

d) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

e) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

f) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

g) Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıkları tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.) (Eşitsizliğin giderilmesi amacıyla; daha önceki sokağa çıkma yasağı süresince Kaymakamlıklarca çekilen kuralarda çıkan işletmelerin, yapılacak olan kuraya dahil edilmemesi gerekmektedir.),

ğ) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

h) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, su üretim şirketleri,

ı) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

i) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

j) İlçe Kaymakamlıklarınca belirlenen; makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, mezbahaneler, hayvan yemi üreten fabrikalar, yufka üretim yerleri ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler (tesislerin listesi Kaymakamlıklarca ilan edilecektir),

k) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, l) Oteller ve konaklama yerleri,

m) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

n) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, Karadeniz-Akdeniz yol çalışmaları, Mesudiye, Çambaşı yol çalışmaları (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

o) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

ö) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç­gereç üreten iş yerleri ve tesisler Valilik Makamına (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) müraacatları halinde (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartları taşıdıkların Valilik Makamınca kanaat getirilen iş yerleri ve tesisler),

p) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıkları tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

s) Üretimin durdurulması halinde bozulma ihtimali bulunan gıda üretim yerleri,

ş) Toplu olarak vardiyalı çalışılan 10 (on) ve üzeri kişinin çalıştığı işletmelerde son vardiya çıkışı (vardiya sonuna kadar) yasak dönemine rastlayan işletmeler,

t) Sağlık ve kolluk kuvvetlerine ait araçların bakım, onarım ve tamir işleriyle ilgili yetkili servisler, u) Sadece anlaşmalı kurumlara satış yapmak şartıyla, sağlık ve kolluk kuvvetlerine ait araçların anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonları,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER ;

a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil), 

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoran, tatlı satış yerleri ve çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar (ekmek dağıtımında görevli olanların listesi Kaymakamlıklarca güvenlik kuvvetlerine bildirilecektir),

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimler,

p) Tarımsal üretimin devamlılığı için;

p.1- İlimizde, dönem itibariyle fındık ve kivi bahçelerinde gübreleme, ilaçlama gibi faaliyetler, mısır, patates, çilek ve sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise fide, tohum dikim işlemleri yapılmakla birlikte yine örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise fide dikimi, gübreleme ve sulama faaliyetleri yapılmaktadır. Üreticilerimizin üretici olduklarına dair bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri durumunda tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar da dahil olmak üzere (ikametgâhlarıyla üretim alanları arasında sınırlı kalmak kaydıyla) izin verilmesine,

p.2- Tarımsal Üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilerimizin taleplerinin karşılanması, açık bulunan gıda üretim yerlerinin denetlenmesi ve hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından görevlendirilen personelin yasak kapsamı dışında tutulmasına,

p.3- İlimizde Süt işleyen tesisler adına süt toplayan kişilerin yasak kapsamı dışında bırakılmasına,

p.4- Bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerin talep etmeleri durumunda, üretim girdilerinin karşılanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin gerektiğinde girdi temini ve teslimi için faaliyet göstermesine izin verilmesine,

p.5- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tarımsal girdilerin (fide, fidan, tohum, gübre, tarım ilacı vb.) satışını yapan bayiler ve çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

p.6- Arıcılık malzemelerinin üretimini ve satışını yapan işyerleri ve çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

p.7- 12 metre boy uzunluğundan küçük balıkçı tekneleri ile, ilgili mevzuatına uymak ve en fazla iki kişi olmak kaydıyla; “Gerçek Kişiler İçin Su ürünleri Ruhsat Tezkeresi”ne sahip olanlar,

r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

s) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

u) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ü) 06.05.2020 tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması konulu İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde, 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

v) Toplu olarak vardiyalı çalışılan 10 (on) ve üzeri kişinin çalıştığı işletmelerde son vardiya çıkışı yasak dönemine rastlayan işletmelerin çalışanları,

4- Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmasının esas olmasına,

5- Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,

6- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.

7- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla İlçe Kaymakamlıkları başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

8- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.