ASAYİŞ

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI 15 GÜN UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede 31 şehirde uygulanan giriş çıkış yasağını 7 ilde kaldırırken 24 ilde 15 gün uzatıldı

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI 15 GÜN UZATILDI

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek;

  • Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlamasının kaldırılması,
  • Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının yukarıda belirtilen 24 ilimizde devamı,

kararlaştırılmıştır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; şehir giriş-çıkış tedbirleri ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1) Ordu il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulmasına,

2) İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarının esas olmasına,

3) Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik 03.04.2020 tarih 19 nolu ve 04.04.2020 tarih 20 nolu İl Hıfzıssıhha Kararları ile belirlenen usul, esas ve istisnaların bu Karar ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir."denildi.