EKONOMİ

TİCARİ TAKSİLERE SERBESTLİK GELDİ

Ordu Hıfzıssıhha kurulunun ticari taksicilerle ilgili almış olduğu dönüşümlü çalışma sistemi iptal edildi.

TİCARİ TAKSİLERE SERBESTLİK GELDİ

01/04/2020 tarih 15 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında Ordu Şoförler Odası Başkanlığı 

tarafından ilimiz Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı oldukları 

duraklara göre ikiye bölünerek dönüşümlü olarak çalışmasına dair karar alınmıştır. Ancak mevcut 

süreç içerisinde; ticari taksilerde 65 yaş üzeri şoförlerin çalışmadığı ve hastalık vb. sebepler dolayısıyla 

taksi duraklarında zaman zaman taksi bulunamadığı, vatandaşlarımızın ticari taksiler ile ulaşımında 

sorunlar yaşadığı görülmektedir.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması 

amacıyla; ticari taksiler ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin aşağıda belirtilen ilave 

tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda, Ordu ili sınırları içerisinde;

1- 01/04/2020 tarih 15 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile, ticari taksiler için alınmış olan 

kararın, taksi şoförlerinin her türlü sağlık ve hijyen kurallarına riayet etmesi şartıyla 03/05/2020 tarih 

saat 24.00 itibariyle sonlandırılmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, 

oy birliği ile karar verilmiştir."